Hướng dẫn dùng google forms

Hướng dẫn dùng google forms
Spread the love

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG GOOGLE FORMS 1

Bài viết hướng dẫn quý thầy, cô dùng google form làm đề kiểm tra trực tuyến

Thầy cô đăng nhập tài khoản google

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG GOOGLE FORMS 1

Vào mới

Tạo thư mục mới

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG GOOGLE FORM 1

Đặt tên nhấn vào tạo

Mở thư mục vừa tạo lên

Nhấp chuột phải chọn google biểu mẫu 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG GOOGLE FORM 1

Sẽ nhận được kết quả mẫu trống chưa có dữ liệu

Đặt tên cho phần biểu mẫu và tên tiêu đề

Nhấn chuột vào phần muốn đặt tên và gõ nội dung cần thay đổi

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG GOOGLE FORM 1

Nhập mô tả cho bài kiểm tra

Ví dụ

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG GOOGLE FORM 1

Nhập nội dung câu hỏi

Chọn loại câu hỏi

Chọn dạng câu hỏi trả lời ngắn để học sinh tự khai báo thông tin.

Nếu muốn người trả lời bắt buộc khai báo thông tin thì bậc lên

Thêm câu hỏi mới 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG GOOGLE FORM 1

Thêm đáp án cho câu trắc nghiệm 1 lựa chọn

Bấm vào thêm tùy chọn để thêm đáp án

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG GOOGLE FORM 1

Câu hỏi nhiều lựa chọn

Câu hỏi khảo sát đánh giá mức độ

Câu hỏi lưới trắc nghiệm

Nhấn vào thùng rác để xóa câu hỏi

Muốn thêm câu hỏi từ hình chụp

Chọn duyệt

Thêm câu hỏi dạng video

1: gõ từ khóa tìm kiếm

2 tìm kiếm

3: chọn video cần chèn vào đề

Bấm vào chọn để chèn video

Lấy link gửi vào zalo nhóm lớp

Vào phần câu trả lời

Tạo đề kiểm tra tự chấm điểm trắc nghiệm

Đặt làm bài kiểm tra

Cài đặt đáp án đúng để chấm tự động

Chọn điểm và chọn vào phương án đúng

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG GOOGLE FORMS 1

Chúc quý thầy, cô thành công

Tham khảo thêm

PhamVanCong

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert