Mẫu bản kiểm điểm cá nhân 2022

Spread the love

Mẫu bản kiểm điểm cá nhân 2022

 
ĐẢNG BỘ .....................

CHI BỘ TRƯỜNG THCS .............................

*

      ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

 

Cái Đôi Vàm, ngày 16  tháng 12 năm 2021

Mẫu bản kiểm điểm cá nhân 2022

 

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

Năm 2021

 

Họ và tên: Phạm Văn Công                                   Ngày sinh: ..../...../19.....

Chức vụ Đảng: Chi ủy viên

Chức vụ chính quyền: Tổ trưởng tổ KHTN

Chức vụ đoàn thể: Công đoàn viên

Đơn vị công tác: Trường THCS ...................

Chi bộ: Trường THCS ............................                                 

 

 1. Ưu điểm, kết quả đạt được
 2. Về tư tưởng chính trị; phẩm chất đạo đức, lối sống; ý thức tổ chức kỷ luật; tác phong, lề lối làm việc:

  * Về tư tưởng chính trị:

- Bản thân luôn có lập trường tư tưởng vững vàng, trung thành với đường lối đổi mới của Đảng, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; trung thành với chủ nghĩa Mác –Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Chấp hành và thực hiện đúng theo quan điểm, của Đảng và nhà nước.

- Luôn tuyên truyền, vận động gia đình cùng thực hiện tốt đường lối,  chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước.

- Đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị, phai nhạt lý tưởng, bảo vệ lẽ phải, bảo vệ người tốt.

    * Về phẩm chất đạo đức, lối sống:

- Bản thân luôn có lối sống trong sáng lành mạnh, giữ gìn phẩm chất tư cách đạo đức của một người đảng viên; luôn thực hiện tính tiên phong, gương mẫu của người Đảng viên. Có tinh thần đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí quan liêu và các biểu hiện tiêu cực khác, thực hành và vận động gia đình và nhân dân thực hiện lối sống tiết kiệm, thường xuyên tham gia và thực hiện các Cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. 

- Luôn có ý thức xây dựng tập thể đoàn kết trong các hoạt động ở chi bộ Đảng.

- Đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, chủ nghĩa cá nhân, lối sống thực dụng nói không đi đôi với việc làm.

- Giữ gìn tư cách, phẩm chất, đạo đức và phát huy tính tiên phong, gương mẫu của người Đảng viên. Chấp hành Quy định của BCH Trung ương Đảng về những điều Đảng viên không được làm.

- Trung thực thẳng thắn, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, quan hệ gắn bó mật thiết với nhân dân, tôn trọng quyền làm chủ của nhân dân

- Tạo mối quan hệ thân thiện hoà nhã với nhân dân địa phương, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Nêu cao tinh thần phê và tự phê, tôn trọng, lắng nghe ý kiến của người khác, Tôi luôn đấu tranh với những biểu hiện chia rẽ, bè phái. Giữ gìn sự đoàn kết trong nhà trường.

* Về ý thức tổ chức kỷ luật:

Tôi luôn tôn trọng và thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong trường học, cũng như trong Chi bộ. Luôn phục tùng sự phân công của tổ chức, cũng như các văn bản, chỉ thị, Nghị quyết của Đảng.

- Thực hiện tốt chế độ sinh hoạt Đảng thường kỳ.

- Chấp hành tốt chính sách Pháp luật của Nhà nước Thực hiện tốt mọi quy chế làm việc trong chi bộ, phối hợp tốt với các tổ chức, đoàn thể trong trường hoàn thành tốt nhiệm vụ được giáo.

* Về tác phong, lề lối làm việc:

- Nhiệt tình, tâm huyết, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, năng động, sáng tạo, quyết liệt, linh hoạt trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Có phương pháp làm việc khoa học, dân chủ, đúng nguyên tắc.

- Có tinh thần hợp tác cùng đồng nghiệp.

* Việc đấu tranh phòng, chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của cá nhân.

      Bản thân là đảng viên nên tôi nhận thức và xác định trách nhiệm của mình trước Đảng, trước nhiệm vụ được giao. Nêu cao bản lĩnh chính trị của mình trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

x

 

 Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

Xuất sắc          Tốt          Trung bình          Kém

 1. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao

- Việc thực hiện chức trách, quyền hạn theo quy định (đảng, chính quyền, đoàn thể):

 1. a) Với vai trò là Chi ủy viên tôi luôn chấp hành tốt nhiệm vụ của một người đảng viên. Luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được Chi bộ và Ban giám hiệu giao, mạnh dạn, sẵn sàng nhận mọi nhiệm vụ được chi bộ giao cho. Làm tốt công tác tham mưu, phát triển Đảng cho Chi bộ, tích cực tham mưu cho Chi bộ những giải pháp xây dựng Chi bộ trong sạch, phát huy tinh thần đoàn kết trong Chi bộ. Tham gia học tập và làm bài thu hoạch đầy đủ và chất lượng trong các đợt học nghị quyết.
 2. b) Là một tổ trưởng chuyên môn tôi luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Ban giám hiệu giao phó, Tham mưu cho Ban giam hiệu những giải pháp hiệu quả để quản lý và phát triển chuyên môn và nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường. Tạo mọi điều kiện tốt nhất để tất cả các thành viên trong tổ phát huy tối đa thế mạnh, năng lực, sở trường của mình vào các hoạt động giáo dục của nhà trường. Triển khai đầy đủ các loại văn bản, nghị Quyết, Chỉ thị, … đến từng đồng từng tổ viên thông qua các cuộc họp tổ hoặc sinh hoạt chuyên môn.

- Làm việc luôn có kế hoạch cụ thể, rõ ràng và được triển khai đến các thành viên trong tổ.

- Sãn sàng giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp trong công tác cũng như trong đời sống hằng ngày. Luôn có tin thần trách nhiệm cao trong công việc.

- Xử lý công việc nhẹ nhàng, xây dựng mối đoàn kết nội bộ để tạo thêm sức mạnh hoàn thành tốt công việc được giao.

- Luôn tìm tòi và đổi mới phương pháp làm việc để nâng cao hiệu quả công việc được giao.

- Luôn tiên phong trong việc áp dụng các phương pháp mới và ứng dụng CNTT vào giảng dạy.

- Hoàn thành các loại hồ sơ, báo cáo kịp thời tạo điều kiện thuận lợi cho mọi công việc của nhà trường. Xây dựng kế hoạch năm học, kế hoạch học kì, kế hoạch tháng, kế hoạch tuần theo quy định.

- Xây dựng  chỉ tiêu bộ môn có tính chất kế thừa và phát triển. Tổ luôn có kế hoạch để giúp các thành viên trong tổ hoàn thành chỉ tiêu bộ môn. Có kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi và phụ đạo học sinh yếu, kém.

 1. c) Là một giáo viên tôi luôn cố gắng hoàn thành tốt công việc của một người giáo viên bộ môn như: soạn bài, chấm bài, cho điểm, tổng kết điểm đúng theo quy định của ngành, của trường, thực hiện tốt quy chế chuyên môn.

 Ngoài ra, để đáp ứng nhu cầu đổi mới trong giảng dạy bản thân còn tự học hỏi nhiều phương pháp mới để phục vụ tốt trong công tác giảng dạy, đáp ứng nhu cầu đổi mới phương pháp thi cử của học sinh trong những năm qua và thời gian tới.

- Kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao hàng năm:

  Thực hiện đạt các chỉ tiêu bộ môn toán trong năm học 2020 - 2021 mình phụ trách là:

  Chất lượng bộ môn luôn đạt và vượt mức chỉ tiêu đề ra.

  Năm học vừa qua tôi đã tham gia ôn luyện học sinh giỏi và có một học sinh đạt giải vòng huyện.

Trong công tác quản lý tổ chuyên môn, luôn giữ vững và phát huy tinh thần đoàn kết trong tổ và hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà ban giám hiệu phân công. Trong tổ có 5/9 đồng chí đạt danh hiệu lao động tiên tiến.

- Trách nhiệm cá nhân liên quan đến kết quả, hạn chế, khuyết điểm ở lĩnh vực, địa phương, tổ chức, cơ quan, đơn vị do mình phụ trách.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ bản thân đã có nhiều cố gắng tuy nhiên đôi lúc không tránh khỏi những suy nghĩ và làm việc chủ quan nên ảnh hưởng đến công tác quản lý tổ cũng như chuyên môn mình phụ trách.

x

 

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

Xuất sắc          Tốt          Trung bình          Kém

 1. Việc thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm.

Bản thân luôn thực hiện tốt việc cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm 2021. Luôn đề cao ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện, thể hiện cụ thể trong công việc hàng ngày, trong cac mối quan hệ với phụ huynh học sinh, đồng nghiệp, góp phần đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

  Tích cực tham gia các hoạt động tập thể, lắng nghe ý kiến của tập thể để từ đó có được quyết định đúng đắn trong xử lý công việc. Luôn vì lợi ích tập thể, tự giác trong các công việc chung. Luôn lắng nghe ý kiến đóng góp của đồng nghiệp. Luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ dược phân công. Có ý thức trong việc tìm tòi học hỏi để hoàn thiện bản thân cả về nhân cách và chuyên môn, nghiệp vụ.

Mẫu bản kiểm điểm cá nhân 2022

 1. Hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân
 2. Hạn chế, khuyết điểm .

- Tư tưởng chính trị:

Đôi lúc còn chưa sâu sát trong tuyên truyền nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến quần chúng nhân dân.

          Việc thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đạt hiệu quả chưa cao.

- Đạo đức, lối sống:

          Trong giao tiếp ửng xử với học sinh và đồng nghiệp đôi lúc thiếu sự kiên nhẫn, hay nóng nảy khi gặp một vấn đề nào đó gây bức xúc đối với bản thân.

          Hay có những câu nói vui, đùa trong một vài hoàn cảnh không phù hợp.

          Đôi lúc thiếu sự cẩn thận trong các câu nói dẫn đến bạn bè, đồng nghiệp và những người xung quanh hiểu lầm về bản thân.

- Ý thức tổ chức kỷ luật:

          Trong thực hiện công việc đôi lúc còn chậm trễ so với thời gian thời gian quy đinh của cấp trên.

          Trong việc tổng hợp báo cáo cho BGH còn có một số sai sót.

- Tác phong, lề lối làm việc:

  Việc sắp xếp các công việc của cá nhân nhiều lúc thiếu tính khoa học.

- Việc đấu tranh phòng, chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”:

Còn tâm lý nể nang, ngại va chạm trong công tác tự phê bình và phê bình.

 1. b) Về thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao:

- Công tác chỉ đạo hoạt động của tổ chuyên môn đôi lúc còn chậm, chưa đạt hiệu quả cao.

- Chất lượng mũi nhọn của tổ chuyên môn còn thấp.

*  Việc thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm 2020:

Bản thân thực hiện tốt cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm 2020.

 1. Nguyên nhân của hạn chế, khuyết điểm.

- Bản thân còn thiếu quyết liệt trong công tác chỉ đạo chuyên môn.

- Còn một bộ phận khá lớn học sinh chưa tích cực, chủ động trong học tập nên ảnh hưởng đến chất lượng chung của bộ môn mình phụ trách.      Nguồn học sinh giỏi ở các môn tự nhiên rất ít nên ảnh hưởng tới thành tích trong kì thi học sinh giỏi vòng huyện.

- Trong tổ còn một số đồng chí né tránh việc tham gia phát triển công tác mũi nhọn.

- Bản thân còn thiếu tính cẩn thận, còn tâm lý ỉ lại, “nước đến chân mới nhảy”.

- Do một số điều kiện khách quan làm ảnh hưởng đến chất lượng công việc của bản thân cũng như của tổ chuyên môn.

III. Kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được cấp có thẩm quyền kết luận hoặc được chỉ ra ở các kỳ kiểm điểm trước

- Việc phân bổ thời gian dành cho học tập, bồi dưỡng tư tưởng chính trị và nhiệm vụ công tác, giảng dạy tại cơ quan so với năm học trước đã hợp lí hơn.

- Trong giao tiếp ứng xử đã khéo léo, linh hoạt hơn.

- Trong thực hiện công việc đúng thời gian thời gian quy đinh hơn so với năm trước.

-  Xây dựng nề nếp, tác phong làm việc khoa học của cá nhân và của tổ chuyên môn khoa học hơn so với năm trước.

- Đã có những giải pháp tham mưu với lãnh đạo nhà trường về công tác bồi dưỡng HSG và phụ đạo học sinh yếu kém để nâng cao chất lượng giáo dục chung của nhà trường.

- Đã có học sinh giỏi vòng huyện của môn mình phụ trách.

 

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

Xuất sắc          Tốt          Trung bình          Kém

 1. Làm rõ trách nhiệm của cá nhân đối với những hạn chế, khuyết điểm của tập thể.

Bản thân nhận thấy mình có phần vai trò quan trọng trong hoạt động của tổ chuyên môn cụ thể như:

 • Kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch chuyên môn đôi nlucs chưa sâu sát nên ảnh hưởng tới kế hoạch chung của nhà trường.
 1. Phương hướng, biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm.

- Bản thân không ngừng học tập, tu dưỡng và rèn luyện để khắc phục những hạn chế của bản.

- Thương xuyên cập nhật tình tin tức thông qua báo đài để tích lũy kiến thức cho bản thân.

- Bản thân sẽ cố gắng sắp xếp công việc một cách khoa học để việc đi vào nề nếp.

- Luôn tìm biện pháp nâng cao chất lượng bộ môn cũng như chất lượng học sinh giỏi môn toán vòng huyện.

- Cẩn trọng hơn trong giao tiếp, hạn chế những câu nói vui, đùa trong những hoàn cảnh không phù hợp.

 1. Tự nhận mức xếp loại chất lượng
 2. Xếp loại cán bộ, công chức, viên chức:

 

     Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

x

 

     Hoàn thành tốt nhiệm vụ

     Hoàn thành nhiệm vụ

       Không hoàn thành nhiệm vụ

 

 1. Xếp loại đảng viên:
x

 

     Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

     Hoàn thành tốt nhiệm vụ

     Hoàn thành nhiệm vụ

     Không hoàn thành nhiệm vụ

 

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM

 

 

Mẫu bản kiểm điểm cá nhân 2022

Đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

- Nhận xét, đánh giá của người quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức:

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

- Mức xếp loại chất lượng công chức, viên chức:………………………………….

 

.........................., ngày…..tháng…..năm 20….. 

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

 

Đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên

- Nhận xét, đánh giá của chi ủy:

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

- Chi bộ đề xuất xếp loại mức chất lượng:………………………………………….

 

                      ................................, ngày…..tháng…..năm 20….. 

        T/M CHI ỦY (CHI BỘ)

 

- Đảng ủy, chi ủy cơ sở xếp loại mức chất lượng:………………………………….

 

                    ..............................., ngày…..tháng…..năm 20….. 

             T/M ĐẢNG ỦY (CHI ỦY)

Mẫu bản kiểm điểm cá nhân 2022

Về trang chủ

tham khảo thêm

PhamVanCong

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert