Trọn bộ bài giảng đại số 9

Trọn bộ bài giảng đại số 9
Spread the love

Trọn bộ bài giảng đại số 9

Trọn bộ bài giảng đại số 9

Trọn bộ bài giảng đại số 9

Chương I.

Bài 1: Căn Bậc Hai.

Bài 2: Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức...

Bài 3: Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương.

Bài 4: Liên hệ giữa phép chia và phép khai phương.

Bài 5: Bảng căn bậc hai.

Bài 6: Biến đổi đơn giảng biểu thức...

Bài 7: Biến đổi đơn giản biểu thức.

Bài 8: Rút gọn biểu thức...

Bài 9: Căn bậc ba.

Chương II.

Bài 1: Nhắc lại và bổ sung khái niệm về hàm số.

Bài 2: Hàm số bậc nhất.

Bài 3: Đồ thị của hàm số bậc nhất.

Bài 4: Đường thẳng song song...

Bài 5: Hệ số góc của đường thẳng...

Ôn tập chương II

Chương III.

Bài 1: Phương trình bậc nhất...

Bài 2: Hệ phương trình bậc nhất...

Bài 3: Giải hệ phương trình bằng phương thế.

Bài 4: Giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số.

Bài 5: Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình.

Bài 6: Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình.

Ôn tấp chương III

Chương IV.

Bài 1: Hàm số y = ax2 (a≠0)

Bài 2: Đồ thị hàm số ...

Bài 3: Phương trình bậc hai...

Bài 4: Công thức nghiệm của phương trình bậc hai.

Bài 5: Công thức nghiệm thu gọn của phương trình bậc hai.

BÀi 6: Hệ thức Vi-et và ứng dụng.

Bài 7: Phương trình quy về phương trình bậc hai.

Bài 8: Giải bài toán bằng cách lập phương trình.

Luyện tập.

Luyện tập(TT)

Ôn tập chương IV

Trọn bộ bài giảng đại số 9

Trọn bộ bài giảng hình học lớp 8

Tham khảo thêm.

PhamVanCong

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert