Trọn bộ bài giảng đại số lớp 8

Trọn bộ bài giảng đại số lớp 8
Spread the love

Trọn bộ bài giảng đại số lớp 8

Trọn bộ bài giảng đại số lớp 8

Trọn bộ bài giảng đại số lớp 8

Đại Số

Chương I

Bài 1: Nhân đơn thức với đơn thức

Bài 2: Nhân đa thức với đa thức

Bài 3: Những hằng đẳng thức đáng nhớ

Bài 4: Những hằng đẳng thức đáng nhớ

Bài 5: Những hằng đẳng thức đáng nhớ

Bài 6: Phân tích đa thức thành nhân tử

Bài 7: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức

Bài 8: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm hạng tử.

Bài 9: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp.

Bài 10: Chia đơn thức cho đơn thức.

Bài 11: Chia đa thức cho đơn thức.

Bài 12: Chia đa thức một biến đã sắp xếp.

Chương II

Bài 1: Phân thức đại số.

Bài 2: Tính chất cơ bản của phân thức đại số.

Bài 3: Rút gọn phân thức.

Bài 4: Quy đồng mẫu thức các phân thức.

Bài 5: Phép cộng các phân thức đại số.

Bài 6: Phép trừ phân thức đại số.

Bài 7: Phép nhân phân thức đại số.

Bài 8: Phép nhân các phân thức đại số.

Bài 9: Biến đổi đơn giản biểu thức hữu tỉ.

Chương III

Bài 1: Mở đầu về phương trình.

Bài 2: Phương trình bậc nhất một ẩn.

Bài 3: Phương trình đưa được về dạng ax + b = 0

Bài 4: Phương trình tích.

Bài 5: Phương trình chưa ẩn ở mẫu.

Bài 6: Giải bài toán bằng cách lập phương trình.

Bài 7: Giải bài toán bằng cách lập phương trình.

Chương IV

Bài 1: Liên hệ giữa thứ tự và phép cộng.

Bài 2: Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân.

Bài 3: Bất phương trình.

Bài 4: Bất phương trình bậc nhất một ẩn.

Bài 5: Phương trình chứa dấu giá trị tuyết đối.

Bài 6: Luyện tập.

Trọn bộ bài giảng đại số lớp 8

Tham khảo bài giảng giải toán trên máy tính cầm tay.

GIÁO ÁN HÌNH HỌC 8 KÌ 1 CV 5512

Tham khảo thêm.

PhamVanCong

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert