Trọn bộ bài giảng hình học 7

Trọn bộ bài giảng hình học 7
Spread the love

Trọn bộ bài giảng hình học 7

Trọn bộ bài giảng hình học 7

Trọn bộ bài giảng hình học 7

Chương I.

Bài 1: Hai góc đối đỉnh.

Bài 2: Hai đường thẳng vuông góc.

Bài 3: Các góc tạo bởi một...

Bài 4: Hai đường thẳng song song.

Bài 5: Tiên đề Ơ - Clit.

Bài 6: Từ vuông góc đến song song.

Bài 7: Định lý.

Bài 7: Định lý(TT)

Ôn tập chương I

Chương II.

Bài 1: Tổng ba góc của tam giác.

Bài 1: Tổng ba góc của tam giác(TT).

Bài 2: Hai tam giác bằng nhau.

Bài 3: Trường hợp bằng nhau thứ nhất.

Bài 4: Trường hợp bằng nhau thứ hai.

Bài 5: Trường hợp bằng nhau thứ ba.

Bài 6: Tam giác cân.

Bài 7: Định lý Py Ta Go.

Bài 8: Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông.

Ôn tập chương II.

Ôn tập chương II.

Ôn tập học kì I.

Chương III.

Bài 1: Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện của tam giác.

Bài 2: Quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên...

Bài 3: Quan hệ giữa ba cạnh của tam giác...

Bài 4: Tính chất ba đường trung tuyên của tam giác.

Bài 5: Tính chất tia phân giác của một góc.

Bài 6: Tính chất ban đường phân giác trong tam giác.

Bài 7: Tính chất đường trung trực của một đoạn thẳng.

Bài 8: Tính chất ba đường trung trực của tam giác.

Bài 9: Tính chất ba đường cao của tam giác.

Ôn tập chương III.

Trọn bộ bài giảng hình học 7

Trọn bộ bài giảng đại số 7

Tham khảo thêm.

PhamVanCong

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert