Trọn bộ bài giảng hình học 9

Trọn bộ bài giảng hình học 9
Spread the love

Trọn bộ bài giảng hình học 9

Trọn bộ bài giảng hình học 9

Trọn bộ bài giảng hình học 9

Chương I.

Bài 1: Một số hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông

Bài 2: Tỉ số lượng giác của góc nhọn.

Bài 3: Bảng lượng giác.

Bài 4: Một số hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông.

Bài 4: Một số hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông(TT).

Bài 5: Ứng dụng thực tế của tỉ số đồng dạng.

Ôn tập chương I

Chương II.

Bài 1: Sự xác định của đường tròn.

Bài 2: Đường kính và dây của đường tròn.

Bài 3: Liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đến dây.

Bài 4: Vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn.

Bài 5: Dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn.

Bài 6: Tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau.

Bài 7: Vị trí tương đối của hai đường tròn.

Bài 8: Vị trí tương đối của hai đường tròn(TT)

Ôn tập chương II

Chương III.

Bài 1: Goc ở tâm, số đo cung.

Bài 2: Liên hệ giữa cung và dây.

Bài 3: Góc nội tiếp.

Bài 4: Góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung.

Bài 5: Góc có đỉnh bên trong đường tròn. ..

Bài 6: Cung chứa góc.

Bài 7: Tứ giác nội tiếp.

Bài 8: Đường tròn ngoại tiếp, đường tròn nội tiếp.

Bài 9: Độ dài đường tròn.

Bài 10: Diện tích hình tròn.

Ôn tập chương III

Chương IV.

Bài 1: Hình trụ, Diện tích xung quanh và thể tích hình trụ.

Bài 2: Hình nón - Hình nón cụt.

Bài 3: Hình cầu, diện tích xung quanh và thể tích hình cầu.

L:uyện tập - Hình nón.

Luyện tập - hình cầu.

Trọn bộ bài giảng hình học 9

Trọn bộ bài giảng đại số 9

Tham khảo thêm.

PhamVanCong

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert