Trọn bộ bài giảng hình học lớp 8

Trọn bộ bài giảng hình học lớp 8
Spread the love

Trọn bộ bài giảng hình học lớp 8

Trọn bộ bài giảng hình học lớp 8

Chương I

Bài 1: Tứ giác.

Bài 2: Hình thang.

Bài 3: Hình thang cân.

Bài 4: Đường trung bình của tam giác - của hình thang.

Bài 5: Dựng hình bằng thước và compa.

Bài 6: Đối xứng trục.

Bài 7: Hình bình hành.

Bài 8: Đối xứng tâm.

Bài 9: Hình Chữ nhật.

Bài 10: Đường thẳng song song....

Bài 11: Hình thoi.

Bài 12: Hình vuông.

Chương II

Bài 1: Đa giác, đa giác đều.

Bài 2: Diện tích hình chữ nhật.

Bài 3: Diện tích tam giác.

Bài 4: Diện tích hình thang.

Bài 5: Diện tích hình thoi.

Bài 6: Diện tích đa giác.

Chương III.

Bài 1: Định lý Ta - Lét.

Bài 2: Định lý Ta - Lét đảo.

Bài 3: Tính chất đường phân giáng trong tam giác.

Bài 4: Khái niệm hai tam giác đồng dạng.

Bài 5: Trường hợp đồng dạng thứ nhất.

Bài 6: Trường hợp đồng dạng thứ hai.

Bài 7: Trường hợp đồng dạng thứ 3.

Bài 8: Các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông.

Chương IV.

Bài 1: Hình hộp chữ nhật.

Bài 2: Hình hộp chữ nhật.

Bài 3: Thể tích hình hộp chữ nhật.

Bài 4: Hình lăng trụ đứng.

Bài 5: Diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng.

Bài 6: Thể tích hình lăng trụ đứng.

Bài 7: Hình chóp, ...

Bài 8: Diện tích xung quanh hình chóp...

Bài 9: Thể tích hình chóp...

Trọn bộ bài giảng hình học lớp 8

GIÁO ÁN HÌNH HỌC 8 KÌ 1 CV 5512

GIÁO ÁN HÌNH HỌC 8 KÌ 2 CV 5512

Tham khảo thêm.

Trọn bộ bài giảng hình học lớp 8

PhamVanCong

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert