Văn kiện Đại hội Chi bộ 2022

Văn kiện Đại hội Chi bộ 2022
Spread the love

Văn kiện Đại hội Chi bộ 2022

Văn kiện Đại hội Chi bộ 2022 Văn kiện Đại hội Chi bộ 2022


Văn kiện Đại hội Chi bộ 2022


Chương trình Đại hội Chi bộ trường THCS Lê Hồng PhongTóm tắt chương trình Đại hội Chi bộ 


Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo của Chi uỷ

Văn kiện Đại hội Chi bộ 2022


Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội


Nghị quyết Đại hội


Dự thảo báo cáo chính trị


Dự thảo báo cáo kiểm điểm


Báo cáo chính trị 2022

Báo cáo kiểm điểm chi uỷ 2022

Tham khảo thêm


 

PhamVanCong

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert